09:46 - 13/09/2014

Hợp đồng xây dựng các công trình phụ trợ Đình Làng

Giới thiệu toàn văn hợp đồng xây dựng các công trình phụ trợ Đình Làng Cao Lao Hạ năm 2014 ký với anh Trần Đức Phú

22:58 - 27/08/2014

Thư ngỏ Hôi đồng hương Cao Lao Hạ tại Tp. HCM

Thư ngỏ của Hội đồng Đồng hương Cao Lao tương tế tại Tp. Hồ Chí Minh kêu gọi đóng góp xây dựng các hạng mục phụ trợ Đình làng

22:14 - 27/08/2014

Thư ngỏ của UBND xã Hạ Trạch

Thư gửi bà con Cao Lao Hạ của UBND xã Hạ Trạch về việc hưởng ứng chương trình xây dựng các hạng mục phù trợ Đình làng năm 2014

09:12 - 19/08/2014

Kế hoạch xây dựng các hạng mục sân Đình năm 2014

Thông tin cụ thể về kế hoạch xây dựng các hạng mục sân Đình năm 2014

08:04 - 12/08/2014

Hiện trang trụ biểu và hai cánh gà của tường ngoài Đình Làng

Hạng mục trụ biểu và hai cánh gà của mặt ngoài tường Đình Làng sẽ được hoàn thiện trong chương trình xây dựng các hạng mục phù trợ năm 2014

10:33 - 11/08/2014

Nhật ký về quá trình thực hiện đợt 2 “Chương trình xây dựng sân Đình Cao Lao Ha”

Ghi chép lại toàn bộ diễn biến đợt 2 của quá trình thực hiện xây dựng các hạng mục công trình phù trợ của Đình làng Cao Lao Hạ

22:10 - 08/08/2014

Tiếp tục thực hiện “Chương trình xây dựng sân Đình Cao Lao Hạ”

Báo cáo với cộng đồng caolaoha.com về việc triển khai xây dựng một số hạng mục tiếp theo của chương trình xây dựng sân Đình làng Cao Lao Hạ trong năm 2014

09:15 - 25/07/2014

Những cây Đa quê hương tháng 7/2014

Hình ảnh những cây Đa được trồng mới trong chương trình trồng lại những cây Đa cho quê hương do caolaoha.com phát động năm 2012

Video clip