11:54 - 20/08/2013

Lời kêu gọi ủng hộ tôn tạo lại Phốôc

Lời kêu gọi của UBND xã Hạ Trạch về việc ủng hộ quê hương tôn tạo lại Phôôc

20:29 - 16/08/2013

Cung tiến câu đối bình phong Đình Làng Cao Lao Hạ

Xin ý kiến của bà con về việc tuyển chọn. cung tiến câu đối Bình phong đình làng Cao Lao Hạ

20:07 - 19/07/2013

Biên bản thanh lý hợp đồng công trình: Bình phong và cột đèn Đình Làng

Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng 2 công trình Bình phong và cột đèn Đình Làng trong chương trình xây dựng sân Đình làng Cao Lao Hạ

21:00 - 14/07/2013

Hình ảnh sân, cột đèn, bình phong Đình Làng trước ngày nghiệm thu

Những bức ảnh mới nhất về mặt sân, cột đền và bình phong của Đình làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện ngày 14 tháng 7 năm 2013

22:32 - 05/06/2013

Tổ chức nghiệm thu sân Đình giai đoạn 1

Tổ chức nghiệm thu sân Đình giai đoạn 1

08:58 - 28/05/2013

Hình ảnh Đình làng Cao Lao Hạ ngày 26/5/2013

Hình ảnh sân Đình làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện ngày 26/5/2013

19:48 - 22/05/2013

Hợp đồng lắp đặt cột đèn chiếu sáng sân Đình

Công bố Hợp đồng lắp đặt cột đèn sân Đình làng Cao Lao Hạ giữa Ban quản lý với doanh nghiệp Khánh Huy

17:11 - 13/05/2013

Hoàn thành công trình bê tông sân Đình

Một số thông tin và hình ảnh tại buổi kết thúc bê tông hóa sân Đình do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

Video clip