16:38 - 04/05/2013

Hình ảnh thi công sân Đình và Bình phong (cập nhật mới nhất)

Cập nhật liên tục những hình ảnh thi công sân Đình và Bình phong do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

11:53 - 01/05/2013

Lễ khởi công xây dựng sân Đình

Tin và ảnh về lễ khởi công xây dựng sân Đình làng Cao Lao Hạ

14:00 - 30/04/2013

Hợp đồng xây dựng Bình phong

Công bố Hợp đồng xây dựng hạng mục Bình phong giữa Ban quản lý xây dựng sân Đình làng Cao Lao Hạ với nghệ nhân Trần Đức Phú.

21:44 - 26/04/2013

Hợp đồng xây dựng nền bê tông sân Đình

Công bố Hợp đồng xây dựng sân Đình làng Cao Lao Hạ giữa Ban quản lý với doanh nghiệp Khánh Huy

22:52 - 21/04/2013

Tổ chức thực hiện Chương trình “Xây dựng sân Đình làng Cao Lao Hạ”

Thông báo kế hoạch Tổ chức thực hiện Chương trình “Xây dựng sân Đình làng Cao Lao Hạ” của cộng đồng caolaoha.com

20:18 - 15/04/2013

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch

Thông Báo của UBND xã Hạ Trạch về việc xây dựng sân Đình làng Cao Lao Hạ.

09:20 - 09/04/2013

Thư ngỏ về xây dựng sân Đình làng Cao Lao Hạ

Thư của quê hương Hạ Trạch kêu gọi con em Cao Lao Hạ ở khắp mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài đóng góp xây dựng sân Đình.

07:40 - 02/04/2013

Kế hoạch xây dựng sân Đình làng Cao Lao Hạ

Giới thiệu bản kế hoạch chi tiết về xây dựng sân đình làng Cao Lao Hạ do anh Lê Chiêu Chung soạn thảo

Video clip