22:00 - 29/09/2014

Biên bản Hội nghị về Cổng làng và Cổng Đình làng

Trích biên bản Hội nghị lấy ý kiến xây dựng một số hạng mục của Đình làng và xây dựng Cổng làng

00:20 - 29/09/2014

Đề xuất các bức Đại tự, câu đối, hoành phi trong và ngoài Đình Làng Cao Lao

Ý kiến về các câu đối tại Đình làng Cao Lao Hạ và đề xuất của Viện Hán Nôm Việt Nam về nội dung của 6 bức Đại tự tại Đình làng Cao Lao Hạ

00:10 - 29/09/2014

Tin về Hội nghị lấy ý kiến xây dựng một số hạng mục của Đình làng và xây dựng Cổng làng

Tin về Hội nghị lấy ý kiến xây dựng một số hạng mục của Đình làng và xây dựng Cổng làng

07:23 - 26/09/2014

Đôi điều góp bàn về việc xây dựng cổng phụ đình làng

Ý kiến của anh Lưu Văn Lộc về việc xây dựng cổng phụ đình làng

22:54 - 25/09/2014

Truyền thống – Hiện đại

Suy nghĩ của anh Lưu Văn Quỳnh về kết hợp tính truyền thống và hiện đại trong xây dựng cổng Đình làng Cao Lao Hạ

19:00 - 21/09/2014

Điều chỉnh kế hoạch thực hiện hạng mục trang trí mặt ngoài tường Đình

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện xây dựng hạng mục 3 trong các công trình phụ trợ Đình làng năm 2014

13:06 - 17/09/2014

Kiến nghị về các chữ Hán trên ba bức hoành Đình Làng

Kiến nghị của Ban biên tập caolaoha.com về các chữ Hán treo trên 3 bức Hoành của Đình làng Cao Lao Hạ

09:44 - 14/09/2014

Đôi dòng về Phong Thủy cho vùng đất và Đình Làng Cao Lao Hạ

Ý kiến của anh Truongluu Caolao về việc làm thêm 2 cổng phụ của Đình làng Cao Lao Hạ

Video clip