00:20 - 29/09/2014

Đề xuất các bức Đại tự, câu đối, hoành phi trong và ngoài Đình Làng Cao Lao

Ý kiến về các câu đối tại Đình làng Cao Lao Hạ và đề xuất của Viện Hán Nôm Việt Nam về nội dung của 6 bức Đại tự tại Đình làng Cao Lao Hạ

00:10 - 29/09/2014

Tin về Hội nghị lấy ý kiến xây dựng một số hạng mục của Đình làng và xây dựng Cổng làng

Tin về Hội nghị lấy ý kiến xây dựng một số hạng mục của Đình làng và xây dựng Cổng làng

07:23 - 26/09/2014

Đôi điều góp bàn về việc xây dựng cổng phụ đình làng

Ý kiến của anh Lưu Văn Lộc về việc xây dựng cổng phụ đình làng

22:54 - 25/09/2014

Truyền thống – Hiện đại

Suy nghĩ của anh Lưu Văn Quỳnh về kết hợp tính truyền thống và hiện đại trong xây dựng cổng Đình làng Cao Lao Hạ

19:00 - 21/09/2014

Điều chỉnh kế hoạch thực hiện hạng mục trang trí mặt ngoài tường Đình

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện xây dựng hạng mục 3 trong các công trình phụ trợ Đình làng năm 2014

13:06 - 17/09/2014

Kiến nghị về các chữ Hán trên ba bức hoành Đình Làng

Kiến nghị của Ban biên tập caolaoha.com về các chữ Hán treo trên 3 bức Hoành của Đình làng Cao Lao Hạ

09:44 - 14/09/2014

Đôi dòng về Phong Thủy cho vùng đất và Đình Làng Cao Lao Hạ

Ý kiến của anh Truongluu Caolao về việc làm thêm 2 cổng phụ của Đình làng Cao Lao Hạ

09:46 - 13/09/2014

Hợp đồng xây dựng các công trình phụ trợ Đình Làng

Giới thiệu toàn văn hợp đồng xây dựng các công trình phụ trợ Đình Làng Cao Lao Hạ năm 2014 ký với anh Trần Đức Phú

Video clip