20:42 - 10/10/2015

Nghiệm thu công trình cổng Đình làng Cao Lao Hạ

Những hình ảnh về buổi nghiệm thu công trình xây dựng cổng Đình làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Chung Quý và anh Đặng Văn Quang thực hiện

16:39 - 02/10/2015

Hình ảnh cổng Đình xưa và nay

Những hình ảnh cổng Đình làng Cao Lao Hạ trước đây và hiện nay

08:33 - 24/08/2015

Kết luận nội dung các câu Hoành phi tại Đình Làng

Kết luận nội dung các câu Hoành Phi tại Đình Làng tại Hội nghị lần thứ 3 ngày 22 tháng 8 năm 2015

19:16 - 31/05/2015

Khởi công tu bổ và tôn tạo Cổng Đình làng Cao Lao Hạ

Tin về lễ khởi công tu bổ và tôn tạo Cổng Đình làng Cao Lao Hạ - xã Hạ Trạch (Cập nhật đến ngày 23/7/2015) với những hình ảnh mới nhất của anh Lê Chiêu...

22:10 - 28/05/2015

Hợp đồng tu bổ, tôn tạo cổng Đình Làng Cao Lao Hạ

Thông tin về nôi dung của Hợp đồng tu bổ, tôn tạo cổng Đình Làng Cao Lao Hạ ký ngày 29 tháng 5 năm 2015 giữa Ban xây dựng và nhà thầu Trần Đức Phú

20:27 - 14/05/2015

Tổ chức thực hiện xây dựng cổng Đình làng Cao Lao Hạ

Thông báo kế hoạch Tổ chức thực hiện chương trình xây dựng cổng Đình làng Cao Lao Hạ của cộng đồng caolaoha.com

11:37 - 20/04/2015

Thư của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Thư hưởng ứng chương trình xây dựng cổng Đình của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

08:12 - 16/04/2015

Quê hương có những tấm lòng

Cảm xúc của các anh Lưu Văn Quỳnh và Đặng Văn Quang về những hoạt động vì quê hương của bà con Cao Lao Hạ

Video clip